Länkterminal LOCO M2

Router LOCO M2 Mått: HxBxD163x80x31 mm.
LOCO M2 Radiolänkterminal. Mått: HxBxD163x80x31 mm.

Nanostation LOCO M2 är i princip en avancerad router som har försetts med en programvaran AirMax som alltid säkerställer uppkopplingen mellan stationerna. AirMax programmet är utvecklad av företaget Ubiquiti Networks, Inc i USA. AriMax övervakar kommunikationen och återstartar kommunikationen vid avbrott i förbindelsen t ex efter strömavbrott.

Två stycken LOCO M2 bildar en radiolänksträcka för överföring av digital information, med TCP/IP protokollet, över avstånd upp till 5 km fri sikt till priset av ett par avancerade routerar.

Routern är sammanbyggd med en horisontal och en vertikal polariserade riktantenn i ett regnsäker hölj. Antennkonstruktionen ger en förstärkt (7dB) roterande antennsignal med räckvidd upp till 5 km fri sikt enligt fabrikanten. LOCO M2/M5 arbetar inom samma frekvensområde som en vanliga WiFi routrar dvs 2 GHz (M2) eller 5 GHz (M5).

I princip fungerar två sammanlänkade LOCO M2-enhetret som en vanlig LAN-kabel (Ethernetkabel). I en länkuppkoppling är en enhet accesspunkt (AP) och den andra stationssida (ST). Detta innebär att flera stationer ST kan ansluta till en AP. Överföringen sker med samma typ av krypto som i din hemmarouter. Protokollet som används för överföringen är det vanliga Internet TCP/IP protokollet.

Klicka här och begär pris på två LOCO M2 programmerade för att fungera som radiolänk eller som accesspunkt för två eller flera stationer.