Personsökare

Personsökare AP400 433 MHz

AP400 (AK400) en enkel och smidig personsökare för lokal användning. Upp till fem olika larmindikeringar kan överföras till sökaren. Sändaren har en fem ingångar för slutande kontakter. Anrop indikeras med siffra 1 – 5, vibration och pip-signal.

Personsökarsystem AK400
Personsökarsystem AK400, AP400

Mottagaren (sökaren) har funktion för aktuell tid (24h) och inställning för när sökaren ska vara aktiv för mottagning av sökning. Systemet har också Out of Range funktion som varnar när sökaren befinner sig utanför sändarens täckningsområde.

Systemet består av en sändare på 433 MHz bandet och en eller flera personsökare. Obegränsat antal sökare (mottagare) kan ingå i ett system. Sändaren har en effektiv dipolantenn som garanterar räckvidden upp till en kilometer fri rymd.

Av den här modellen har vi sålt många till bibliotek, vårdboende, mindre butiker, bensinstationer och kontor.

Förutom som personsökare kan systemet användas som inbrottslarm för övervakning av bil, båt eller husvagn när de är uppställda inom sändarens räckvidd. Sändaren är speciellt utförd och anpassad för montage i bil som billarm.

Klicka här och köp ett AP400 personsökarsystem!

Klicka här för att begära pris på AP400 personsökarsystem monterad i apparatlåda för snabb installation eller ring oss på 0470-795888 – 0734-368597.


Personsökare ENFORCE 27 MHz 4 Watt uteffekt

Personsökare Enforce 27 MHz
Personsökare Enforce 27 MHz uteffekt 4 Watt

Systemets sändare arbetar på 27 MHz bandet med uteffekten 4 Watt som ger räckvidd upp till någon kilometer beroende av vilken antenn som används och hur den är monterad. En takantenn ger bäst räckvidd, men en 1/4 vågs antenn monterad direkt på sändarlådan ger bra täckning inomhus och i vissa fall utanför byggnaden beroende av väggmaterialet.

Sändaren har tre ingångar märkta Grön, Orange och Röd som när respektive ingången aktiveras aktiverar tänder en lysdiod med motsvarande färg på mottagaren – Sökaren – och aktiverar en bip-signal eller vibrator beroende av val.

Systemet levereras med sändaren monterad i en apparatlåda med anslutning för strömförsörjning och manöverenhet med tre tryckknappar märkta GRÖN, ORANGE och RÖD. I leveransen ingår även manöverkabel, 1/4 vågs antennspröt och 12 V adapter för strömförsörjning.

Personsökare 27 MHz monterad i aluminiumlåda
Personsökare 27 MHz monterad i aluminiumlåda levereras med sökare, manöverpanel, kabel och nätadapter för enkel instalation.

Klicka här och köp ett Personsökarsystem ENFORCE 27 MHz

Klicka här och kontakta oss för pris på Personsökarsyste ENFORCE 27 MHz eller ring 0734-368597.


Personsökare för industrin – stormarknaden – alarmsystem

Persönsökarsystem
Personsökaresystem sändare, fickmottagare och handledsmottagre

Vi har under många år distribuerat personsökaresystem till företag som behöver effektivisera användning av sin personal. Personsökaresystem fungerar också utmärkt vid övervakning av produktionsmaskiner inom industrin. Vi har även personsökare som är EX godkända för att använda i explosiv miljö. Sändaren finns inom frekvensområde 142 – 930 MHz med uteffekt från 10 mW upp till eller 10 Watt. Vid utstrålad effekt ERP över 2 watt krävs tillstånd från PTS.

Vi använder oss av två leverantörer EPBS Wireless CO., LTD. och GOLD APOLLO CO., LTD.

Personsökaren kännetecknas av enkelhet, ringa vikt och tillförlitlighet. Vårt system är lättanvänt och fungerar utan onödiga knapptryckningar.

Vår unika systemlösning med ett skalbart kommunikationsinterface med upp till 32 ingångar för slutande (NO) eller brytande (NC) kontakter. Varje ingång har ett associerad textsträng som sänds när ingången aktiveras.

Sändaren är försedd ett seriekommunikationsgränssnitt RS232 för kommunikation med brandlarmsystem eller utrymningslarm. Kommunikationsprotokollet är POCSAG.

Vår lösning fokuserar på robusthet och pålitlighet. Förutom hög säkerhet och användarvänligheten är vårt personsökaresystem kostnadseffektivt. Med effektivare personanvändning får du tillbaka investeringen snabbt.

Exemplen är många har vi lärt oss.

 • Förstärkning i kassan.
 • Tandläkare som behöver assistans av sköterska.
 • Besökare som vill påkalla uppmärksamhet i en normalt obemannad reception.
 • Behov av att kalla på en person med speciell kunskap på ett bibliotek.
 • Leverantör som vill komma genom en bom eller får en dörr öppnad.
 • Maskin i industrin som behöver service för att fortfarande fungera som förväntat.
 • Brandlarm med distribution av information om vilken detektor i vilket rum som har löst ut.

Vårt personsökareprogram omfattar system från det enklaste för t ex en obemannad reception till de mest avancerade med sändare och sökare för distribution av alfanumerisk information från en dator i receptionen eller från en brandlarmcentral.

Personsökaresändaren och MCU levereras programmerat och klar med sändaren och anslutningsinterfacet monterad i metallåda för enkel och snabb installation.

Personökare monterad
Personsökaresändare och MCU monterad utanpå respektive i installationslåda.

Klicka här för att begära pris på EPBS personsökaresystem monterad i apparatlåda för snabb installation eller ring oss på 0470-795888 eller 0734-368597.


Personsökare för att kalla på assistans

Knappsändare
Knappsändare fyra val

Knappsändaren levereras programmerad med upp till åtta texter för snabb uppkallning av assistans t ex vid en tandläkarmottagning.

Klicka här och begär mer information om EPBS knappsändare.


Tvåvägs personsökaresystem

Om du vill vara säker på att en sökning har tagits emot av sökaren är det här systemet du söker efter.

Tvåvägs personsökarsystem
Tvåvägs personsökarsystem

Tvåvägs personsökarsystemet består av följande enheter.

 • Server,
 • Personsökarsändare med uteffekten 2 watt inom frekvensbandet 430 – 450 MHz,
 • Personsökare med inbyggd Lågeffektsändare (868 MHz, uteffekt 10 mW) och
 • en eller flera Mottagare RX100 som kommunicerar med servern via ett RS485 multiportgränssnitt.

Servern sänder anrop till sökaren via personsökarsändaren, sökaren kvitterar att sökningen har tagits emot till servern via mottagen RX100. RX100 är ansluten till servern via det interna nätverket eller via en RS485 slinga.

Kommunikationen sökare till mottagare RX100 sker på frekvens 868 MHz och uteffekten från sökaren är 10 mW.

Klicka här och begär mer information om Apollos Tvåvägspersonsökarsystem.