Personsökare för industrin

Personsökare för industrin – stormarknaden – alarmsystemPersönsökarsystem
Personsökaresystem sändare, fickmottagare och handledsmottagre

Vi har under många år distribuerat personsökaresystem till företag som behöver effektivisera användning av sin personal. Personsökaresystem fungerar också utmärkt vid övervakning av produktionsmaskiner inom industrin. Vi har även personsökare som är EX godkända för att använda i explosiv miljö. Sändaren finns inom frekvensområde 142 – 930 MHz med uteffekt från 10 mW upp till eller 10 Watt. Vid utstrålad effekt ERP över 2 watt krävs tillstånd från PTS.

Vi använder oss av två leverantörer EPBS Wireless CO., LTD. och GOLD APOLLO CO., LTD.

Personsökaren kännetecknas av enkelhet, ringa vikt och tillförlitlighet. Vårt system är lättanvänt och fungerar utan onödiga knapptryckningar.

Vår unika systemlösning med ett skalbart kommunikationsinterface med upp till 32 ingångar för slutande (NO) eller brytande (NC) kontakter. Varje ingång har ett associerad textsträng som sänds när ingången aktiveras.

Sändaren är försedd ett seriekommunikationsgränssnitt RS232 för kommunikation med brandlarmsystem eller utrymningslarm. Kommunikationsprotokollet är POCSAG.

Vår lösning fokuserar på robusthet och pålitlighet. Förutom hög säkerhet och användarvänligheten är vårt personsökaresystem kostnadseffektivt. Med effektivare personanvändning får du tillbaka investeringen snabbt.

Exemplen är många har vi lärt oss.

  • Förstärkning i kassan.
  • Tandläkare som behöver assistans av sköterska.
  • Besökare som vill påkalla uppmärksamhet i en normalt obemannad reception.
  • Behov av att kalla på en person med speciell kunskap på ett bibliotek.
  • Leverantör som vill komma genom en bom eller får en dörr öppnad.
  • Maskin i industrin som behöver service för att fortfarande fungera som förväntat.
  • Brandlarm med distribution av information om vilken detektor i vilket rum som har löst ut.

Vårt personsökareprogram omfattar system från det enklaste för t ex en obemannad reception till de mest avancerade med sändare och sökare för distribution av alfanumerisk information från en dator i receptionen eller från en brandlarmcentral.

Personsökaresändaren och MCU levereras programmerat och klar med sändaren och anslutningsinterfacet monterad i metallåda för enkel och snabb installation.

Personökare monterad
Personsökaresändare och MCU monterad utanpå respektive i installationslåda.

Klicka här för att begära pris på EPBS personsökaresystem monterad i apparatlåda för snabb installation eller ring oss på 0470-795888 eller 0734-368597.