Personsökare – hög säkerhetTvåvägs personsökaresystem

Om du vill vara säker på att en sökning har tagits emot av sökaren är det här systemet du söker efter.

Tvåvägs personsökarsystem
Tvåvägs personsökarsystem

Tvåvägs personsökarsystemet består av följande enheter.

  • Server,
  • Personsökarsändare med uteffekten 2 watt inom frekvensbandet 430 – 450 MHz,
  • Personsökare med inbyggd Lågeffektsändare (868 MHz, uteffekt 10 mW) och
  • en eller flera Mottagare RX100 som kommunicerar med servern via ett RS485 multiportgränssnitt.

Servern sänder anrop till sökaren via personsökarsändaren, sökaren kvitterar att sökningen har tagits emot till servern via mottagen RX100. RX100 är ansluten till servern via det interna nätverket eller via en RS485 slinga.

Kommunikationen sökare till mottagare RX100 sker på frekvens 868 MHz och uteffekten från sökaren är 10 mW.

Klicka här och begär mer information om Apollos Tvåvägspersonsökarsystem.