Personsökare med lång räckvidd

Personsökare ENFORCE 27 MHz 4 Watt uteffekt

Personsökare Enforce 27 MHz
Personsökare Enforce 27 MHz uteffekt 4 Watt

Systemets sändare arbetar på 27 MHz bandet med uteffekten 4 Watt som ger räckvidd upp till någon kilometer beroende av vilken antenn som används och hur den är monterad. En takantenn ger bäst räckvidd, men en 1/4 vågs antenn monterad direkt på sändarlådan ger bra täckning inomhus och i vissa fall utanför byggnaden beroende av väggmaterialet.

Sändaren har tre ingångar märkta Grön, Orange och Röd som när respektive ingången aktiveras aktiverar tänder en lysdiod med motsvarande färg på mottagaren – Sökaren – och aktiverar en bip-signal eller vibrator beroende av val.

Systemet levereras med sändaren monterad i en apparatlåda med anslutning för strömförsörjning och manöverenhet med tre tryckknappar märkta GRÖN, ORANGE och RÖD. I leveransen ingår även manöverkabel, 1/4 vågs antennspröt och 12 V adapter för strömförsörjning.

Personsökare 27 MHz monterad i aluminiumlåda
Personsökare 27 MHz monterad i aluminiumlåda levereras med sökare, manöverpanel, kabel och nätadapter för enkel instalation.

Klicka här och köp ett Personsökarsystem ENFORCE 27 MHz

Klicka här och kontakta oss för pris på Personsökarsyste ENFORCE 27 MHz eller ring 0734-368597.