Personsökare

OPIZ Security har under många år levererat personsökaresystem till kontor för bemanningsfri reception, affärer för effektiv kundbetjäning, vårdinrättninngar för t ex övervakning av dörrar och industrin för t ex övervakning av maskiner. Vi kan leverera system som klarar upp till 32 ingångar för generering av lika många olika texter.

Vi kan även leverera sökare godkända att användas i explosiv miljö.

Kontakta oss på telefon 0734-368597 eller sänd e-brev till oss!