Fjärrövervakning, Drift, Inbrott, Temp

Fjärrövervaka och styr över GSM-nätet med SMS Transceiver, sänder och tar emot SMS för övervakning – styrning.

Övervaka över fasta telefonnätet med vår Telefonuppringare TD-110.